قطع برق عراق درصورت عدم‌پرداخت بدهی ایران 08 دی 1399

قطع برق عراق درصورت عدم‌پرداخت بدهی ایران

بر اساس گزارش پلاتس، عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است و طبق جدیدترین نظرسنجی اس اند پی گلوبال پلاتس از تولید اوپک پلاس، این کشور در نوامبر ۳.۸۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که مطابق با سهمیه تولیدش بود، اما کاهش جبرانی که برای جبران تولید بالاتر در ماه‌های پیش در نظر گرفته شده است را انجام نداد.