رنج خوزستان از کم‌آبی و بی کیفیتی آب شرب ۱۹ تیر ۱۳۹۹
نماینده مردم اهواز در مجلس:

رنج خوزستان از کم‌آبی و بی کیفیتی آب شرب

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: خوزستان هنوز با وجود پنج حوزه پرآب از کم‌آبی و کیفیت نداشتن آب شرب رنج می‌برد.