سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتوری مشابه آب سنگین اراک است/عبور ایران از غنی سازی 20 درصد ۲۱ دی ۱۳۹۹

سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتوری مشابه آب سنگین اراک است/عبور ایران از غنی سازی 20 درصد

در حال تدوین جدول زمانبدی طراحی راکتور هستیم که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد.نصب راکتورهای ir2m هم آغاز شده است. غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است.