عملیات اجرایی 6 پروژه صنعت برق در استان بوشهر آغاز شد 26 اسفند 1397

عملیات اجرایی 6 پروژه صنعت برق در استان بوشهر آغاز شد

همزمان با سفر سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت به بوشهر، عملیات اجرایی 6 پروژه صنعت برق این استان با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان آغاز شد.