قیمت برق «خوش‌مصرف‌ها» در طرح برق امید چطور محاسبه می‌شود؟ 09 آذر 1399

قیمت برق «خوش‌مصرف‌ها» در طرح برق امید چطور محاسبه می‌شود؟

 یاقوتی در تشریح این نکته که اگر فردی میزان مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه داشته باشد، چه هزینه‌ای برای تامین برق باید بپردازد، تصریح کرد: در شرایطی که مشترک خوش مصرف نسبت به استفاده از تخفیف 100 درصدی با صرفه جویی در میزان استفاده خود ترغیب نشوند، می‌بایست مشابه گذشته و پلکان سابق تعیین شده نسبت به تامین هزینه برق اقدام کند.