می‌خواستند آب خزر را به دریاچه ارومیه منتقل کنند 23 مهر 1398

می‌خواستند آب خزر را به دریاچه ارومیه منتقل کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌خواستند که آب خزر را به دریاچه ارومیه منتقل کنند. همزمان نشست‌هایی با انجمن علوم آبیاری آمریکا برگزار شد که در این نشست‌ها گفتند که ۲۰ سال است متوجه شده‌ایم که انتقال آب بین حوزه‌ای بزرگترین اشتباه ما بود.