کاهش ۴ درصدی موجودی آب مخازن سدهای کشور 05 تیر 1399

کاهش ۴ درصدی موجودی آب مخازن سدهای کشور

میزان موجودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا پایان خردادماه به ۳۸ میلیارد و ۴۴ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش داشته است.