تولید برق با تدوین اطلس باد ایران 26 خرداد 1399

تولید برق با تدوین اطلس باد ایران

رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران به شناسایی ظرفیت بادی بسیار عالی در شرق کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس و با هدف استفاده از این ظرفیت برای تولید برق، اطلس باد کشور تدوین شد.