تابستان امسال خاموشی نداریم 30 اردیبهشت 1399

تابستان امسال خاموشی نداریم

پیش‌بینی می‌شود در پیک تابستان امسال مانند سال گذشته رشد مصرف برق کنترل شود و از یک تا یک و نیم درصد فراتر نرود.