نامه قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب 26 مرداد 1399
در مخالفت با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی ؛

نامه قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب

قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.