نشر اوراق سلف موازی نفتی تا امروز 26 مرداد 1399

نشر اوراق سلف موازی نفتی تا امروز

شرکت نفت هدف از این عرضه را تامین مالی طرح احداث خطوط لوله نفت خام و پایانه های صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک عنوان کرده است.

طرح روحانی منتفی شد! 26 مرداد 1399
نبض انرژی؛ شکست طرح دولت

طرح روحانی منتفی شد!

شواهد و قراین موجود حاکی از منتفی شدن طرح روحانی است.این طرح خزانه خالی و اصطلاحا سرزمین سوخته به دولت بعدی تحویل میدهد.