آغاز طرح پایش کارت‌های هوشمند سوخت زاهدان 12 اسفند 1397

آغاز طرح پایش کارت‌های هوشمند سوخت زاهدان

طرح پایش کارت‌های هوشمند سوخت با هدف جلوگیری از سوخت‌گیری کارت‌های مهاجر در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی زاهدان آغاز شد.