دریاچه ارومیه به طرحهای احیاء روی خوش نشان داد 20 اردیبهشت 1399

دریاچه ارومیه به طرحهای احیاء روی خوش نشان داد

 استاندار آذربایجان‌غربی گفت: حجم آب امروز دریاچه ارومیه ۳.۲ میلیارد مترمکعب بیشتر از سال شروع طرح نجات ملی دریاچه برآورد می‌شود که این میزان با اجرای طرح‌های احیایی و همچنین بارش مناسب سالانه محقق شده است.