نامه قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب 26 مرداد 1399
در مخالفت با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی ؛

نامه قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب

قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

طرح روحانی ویرانی به دنبال دارد ! 26 مرداد 1399
عملی شدن طرح روحانی فاجعه بار است ؛

طرح روحانی ویرانی به دنبال دارد !

غالب کارشناسان و مسوولان به آن انتقاد کردند و حتی برخی آنرا برای کشور فاجعه بار خواندند. اجرای این طرح باعث گرانی و تورم میشود و ضمن خالی کردن خزانه، دولتی مقروض و فروپاشیده تحویل رییس جمهوری بعدی میدهد.