خودرو های عمومی، رایگان دوگانه سوز می شوند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

خودرو های عمومی، رایگان دوگانه سوز می شوند

سامانه جدید طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی به‌منظور سهولت در فرآیند ثبت‌نام، نوبت‌گیری و بررسی نهایی متقاضیان گازسوز کردن خودروهای عمومی به‌طور رسمی رونمایی شد.