مشاغل آسیب دیده از کرونا در حوزه نفت احیاء می شوند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
وزیر نفت :

مشاغل آسیب دیده از کرونا در حوزه نفت احیاء می شوند

وزیر نفت مهمترین اقدامات وزارت نفت برای مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد و گفت: وزارت نفت همزمان با شیوع این ویروس تلاش‌های مصرانه‌ای را برای متوقف نکردن تولید در صنعت نفت با حفظ سلامت کارکنان در دستور کار قرار داده است.