مخالفان و موافقان سد خرسان‌۳ چه می‌گویند؟ 06 دی 1399

مخالفان و موافقان سد خرسان‌۳ چه می‌گویند؟

در مقابل مباحث مطرح شده در بالای  این گزارش در خصوص طرح انتقال آب خرسان۳، فرصت پاسخگویی برای مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران فراهم شد اما تلاش‌های خبرنگار ایرنا برای دریافت پاسخ مسئولان مربوطه بی‌نتیجه ماند و پاسخی در این خصوص ارائه نشد.