طرح اعطای تنفس خوراک به پتروشیمی‌های زنجیره پروپیلن/ گام رو به جلوی مجلس برای رهایی از خام‌فروشی ۱۱ آذر ۱۳۹۹

طرح اعطای تنفس خوراک به پتروشیمی‌های زنجیره پروپیلن/ گام رو به جلوی مجلس برای رهایی از خام‌فروشی

تاکنون اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در فاز اجرا تا تایید 8 طرح پتروپالایشی به ظرفیت حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز پیش رفته ‌است. اجرای این طرح‌های پتروپالایشی و ایجاد صنایع تکمیلی پتروشیمی در پایین‌دست آنها نقش مهمی در اشتغالزایی‌های مستقیم و غیرمستقیم دارند.