ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد 02 اردیبهشت 1398

ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد

وزیر نیرو اظهار داشت: تجمیع و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو در صورتی می‌تواند راهگشا و راه حل باشد که در جهت مسائل موجود کشور باز تعریف شود.