چه استان‌هایی شاهد افتتاح طرح‌های جدید صنعت آب و برق خواهند بود؟ 17 آذر 1399

چه استان‌هایی شاهد افتتاح طرح‌های جدید صنعت آب و برق خواهند بود؟

گرچه مرحله نخست این پویش سراسری با پایان سال ۹۸ به کارخود پایان داد اما مرحله دوم آن از ابتدای امسال و با وجود بیماری کرونا تداوم یافت و این مرحله، واجد یک ویژه گی خاص بود وآن پروژه های سازو کاری بود که به گفته «رضا اردکانیان» اهمیت این پروژه ها کمتر از پروژه های ساخت و سازی نیست، زیرا اجرای هرکدام تسهیل بیشتری به کارها خواهد داد و رضایت بیشتری مردم را نیز به همراه دارد.