جولان کرونا در پمپ بنزین ها 21 تیر 1399

جولان کرونا در پمپ بنزین ها

از زمان شیوع ویروس کرونا پمپ بنزین ها به دلیل تردد مردم یکی از مکانهای پر خطر شناخته شده و علیرغم راهکارهای در نظر گرفته شده همچنان شاهد جولان این ویروس در پمپ بنزین ها هستیم.