بانک گردشگری و صنف جایگاه‌های سوخت تفاهمنامه همکاری امضا کردند ۲۱ آذر ۱۴۰۰

بانک گردشگری و صنف جایگاه‌های سوخت تفاهمنامه همکاری امضا کردند

بانک گردشگری و انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند.