اولویت وزارت نفت، تولید گاز حتی در تحریم 20 خرداد 1399

اولویت وزارت نفت، تولید گاز حتی در تحریم

دارا بودن ذخایر هیدروکربوری در عصر صنعت و انرژی، برگ برنده‌ای است که می‌توان از آن در معادلات جهانی بهره برد و به تبع آن قدرت چانه‌زنی و نفوذ سیاسی کشورهای ذی‌نفع را افزایش داد.