معرفی بزرگترین دشمنان صنعت نفت و گاز 03 آذر 1398

معرفی بزرگترین دشمنان صنعت نفت و گاز

وب سایت اویل پرایس در گزارشی به بررسی پنج مخالف سرسخت صنعت جهانی نفت و گاز از افکار عمومی گرفته تا مداخله دولت‌ها پرداخته است.