کاهش تولید نفت برزیل در ماه مه 18 تیر 1399

کاهش تولید نفت برزیل در ماه مه

شیوع ویروس کرونا سبب شد تولید نفت خام برزیل در ماه مه ۶.۵ درصد کاهش یابد.