ضرر ۳۰۰ میلیاردی صنعت نفت شیل آمریکا ۰۵ تیر ۱۳۹۹

ضرر ۳۰۰ میلیاردی صنعت نفت شیل آمریکا

صنعت نفت شیل آمریکا بدون پول سازی به اوج رسید و طی یک دهه و نیم گذشته مجموعا ۳۰۰ میلیارد دلار جریان نقدی منفی داشته است.