پتروشیمی بوعلی سینا به صنعت سبز می‌پیوندد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

پتروشیمی بوعلی سینا به صنعت سبز می‌پیوندد

رئیس اداره محیط زیست پتروشیمی بوعلی سینا از تلاش‌ برای پیوستن به صنعت سبز در سال جاری خبر داد.