افزایش نقش‎آفرینی بخش خصوصی در صنعت حفاری ایران 05 اسفند 1397

افزایش نقش‎آفرینی بخش خصوصی در صنعت حفاری ایران

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، به افزایش نقش‎آفرینی بخش خصوصی در صنعت حفاری کشور اشاره کرد و گفت: زمانی بخش حفاری به‌طور کامل در اختیار دولت بود و امروز سهم شرکت ملی حفاری ایران به عنوان نماینده دولت در این بخش بیش از ۶۰ درصد نیست.