صنعت برق کشور پیشگام نبض فناوری ۰۸ آبان ۱۳۹۹

صنعت برق کشور پیشگام نبض فناوری

ایران شانزدهمین تولیدکننده و هجدهمین مصرف کننده برق جهان است و صنعت برق یکی از صنایعی به شمار می‌رود که نقش بسزایی در تولید ملی و اشتغال زایی ایفا می‌کند. صنعت برق علاوه بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، فعالیت‌های تولیدی در دیگر صنایع دارد و اگر صنعت برق فعال نباشد، امکان فعالیت صنایع دیگر که موتور محرکه هر کدام با برق تولیدی در صنعت برق و همچنین استفاده از تجهیزات تولیدی این صنعت می چرخد، وجود نخواهد داشت.

برق رایگان، از رویا یا واقعیت؟ ۲۸ مهر ۱۳۹۹

برق رایگان، از رویا یا واقعیت؟

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه ساخت نیروگاه‌های جدید و امکان پذیر نبودن آن، توجه به تغییر الگوی مصرف در نزد مشترکان خانگی مورد توجه دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر قرار گرفت تا جایی که برنامه‌ریزان این حوزه درصدد رایگان کردن برق مشترکان کم مصرف برآمدند.