تداوم سقوط صندوق پالایش یکم/ به جای سود، یک چیزی هم از جیب مردم رفت 06 دی 1399

تداوم سقوط صندوق پالایش یکم/ به جای سود، یک چیزی هم از جیب مردم رفت

بر این اساس وزارت اقتصاد به عنوان متولی عرضه سهام شرکتهای دولتی در قالب ای تی اف اظهار نظری در خصوص معامله سهام پالایش،  20 درصد زیر ارزش عرضه سهم و تحمیل خسارت جدی به مردم نداشته است.