4 هزار و 340 صندوق امانات به مجموع صندوق‌های امانات بانک گردشگری افزوده شد 12 آبان 1400

4 هزار و 340 صندوق امانات به مجموع صندوق‌های امانات بانک گردشگری افزوده شد

با افتتاح صندوق امانات شعبه یوسف آباد تهران، چهار هزار و 340 صندوق به مجموع صندوق‌های امانات بانک گردشگری افزوده شد.