پاسخ صندوق‌ بازنشستگی نفت به گفت‌وگوی یکی از بازنشستگان ۱۸ آذر ۱۳۹۹

پاسخ صندوق‌ بازنشستگی نفت به گفت‌وگوی یکی از بازنشستگان

سازمان صندوق‌ها از نظرات فنی فرهیختگان در همه‌ حوزه‌ها و سطوح مختلف، استفاده می‌کند و اظهارات افراد معدودی را که تنها به‌دنبال جلب توجه و کار نمایشی در رسانه‌ها هستند، جدی نمی‌گیرد. معمولاً این دسته از افراد، در شبکه‌های اجتماعی گرد هم می‌آیند و از یکدیگر تمجید می‌کنند زیرا از تأیید و تمجید مراجع رسمی و معتبر، محروم هستند!