عایق های ایرانی، صرفه جویی ارزی در صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی 10 اردیبهشت 1399

عایق های ایرانی، صرفه جویی ارزی در صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی

پتوهای عایق ایرانی جایگزین عایق‌های وارداتی در صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی و ساختمان سازی می شوند.