نیروگاه های برق سال گذشته ۵ میلیارد متر مکعب گاز دریافت کردند 04 فروردین 1400
مدیر دیسپچینگ شرکت گاز:

نیروگاه های برق سال گذشته ۵ میلیارد متر مکعب گاز دریافت کردند

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از تزریق ۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین در سال گذشته به نیروگاه های گاز و ۳.۳ میلیارد متر مکعب به صنایع فولاد و پتروشیمی خبر داد.