پتروشیمی‌ آلاینده ماهشهر به دادگاه معرفی شد 24 تیر 1399

پتروشیمی‌ آلاینده ماهشهر به دادگاه معرفی شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر گفت: معرفی یکی از پتروشیمی‌های مستقر در شهرستان بندر ماهشهر به دلیل تخلیه پساب آلوده و آلودگی محیط زیست به مراجع قضایی معرفی شده است.

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود 19 اردیبهشت 1399

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود

معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال 99 مقرر شد که سی و پنج درصد از عوارض وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود