پتروشیمی‌ آلاینده ماهشهر به دادگاه معرفی شد ۲۴ تیر ۱۳۹۹

پتروشیمی‌ آلاینده ماهشهر به دادگاه معرفی شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر گفت: معرفی یکی از پتروشیمی‌های مستقر در شهرستان بندر ماهشهر به دلیل تخلیه پساب آلوده و آلودگی محیط زیست به مراجع قضایی معرفی شده است.

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود

معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال 99 مقرر شد که سی و پنج درصد از عوارض وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود