صعود هفتگی نفت رکورد زد ۲۹ آذر ۱۳۹۹

صعود هفتگی نفت رکورد زد

بر اساس گزارش رویترز، اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پلاس با توافق برای افزایش تدریجی تولید در سال آینده از بازار نفت پشتیبانی می کنند. این گروه قرار است تولیدش را در ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و اوایل ژانویه برای تصمیم گیری درباره گام بعدی خود دیدار کند.