صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب 07 اسفند 1397

صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب

آب پنهان یا آب مجازی، آبی است که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول (غذا، کالا، انرژی یا خدمات) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود.