پیشی گرفتن مصرف بر تولید / چالش اصلی صنعت برق 22 اردیبهشت 1399

پیشی گرفتن مصرف بر تولید / چالش اصلی صنعت برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اینکه طرح کاهش اوج بار با مشارکت مشترکان بخش‌های مختلف از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال پاداش به مشترکان خوش مصرف استان پرداخت شد.