برای برقراری تعادل در مصرف نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

برای برقراری تعادل در مصرف نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت:برای برقراری تعادل در مصرف، نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم.