چه نهادی مسئول اطلاع‌رسانی در زمینه بنزین بود؟ 03 آذر 1398

چه نهادی مسئول اطلاع‌رسانی در زمینه بنزین بود؟

صداوسیما به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی بنزین انتخاب شده بود اما انتقادها در این زمینه به سمت دولت نشانه رفته است.