آمریکا تا سال 2024 بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت در جهان 21 اسفند 1397

آمریکا تا سال 2024 بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت در جهان

جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می دهد آمریکا در پنج سال آینده به بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت در جهان تبدیل می شود.آمریکا تا سال 2024 بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت در جهان می شود