خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه بیش از سالی یک بار منفجر شده است 08 اردیبهشت 1399

خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه بیش از سالی یک بار منفجر شده است

خط لوله گاز صادراتی ایران در سحرگاه ۱۲ فرودین امسال برای یازدهمین بار در ۱۵ سال گذشته به دلیل انفجار از مدار خارج شد. اگرچه ایران از آن زمان تاکنون در خصوص تعمیر این خط لوله اعلام آمادگی کرده اما ترکیه در این زمینه پاسخی نداده است.