تلاش چین برای گاز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

تلاش چین برای گاز

حتی اشتهای حریصانه چین برای گاز طبیعی مایع (LNG) نیز ممکن است برای جذب عرضه جدیدی که امسال وارد بازار می‌شود، کافی نباشد.