درآمد روسیه از صادرات طلا بیش از صادرات گاز طبیعی شد 26 تیر 1399

درآمد روسیه از صادرات طلا بیش از صادرات گاز طبیعی شد

داده‌های بانک مرکزی و سرویس فدرال کالا نشان می‌دهد که صادرات طلای روسیه برای اولین بار از صادرات گاز طبیعی این کشور جلو زده است.