درآمد روسیه از صادرات طلا بیش از صادرات گاز طبیعی شد ۲۶ تیر ۱۳۹۹

درآمد روسیه از صادرات طلا بیش از صادرات گاز طبیعی شد

داده‌های بانک مرکزی و سرویس فدرال کالا نشان می‌دهد که صادرات طلای روسیه برای اولین بار از صادرات گاز طبیعی این کشور جلو زده است.