لزوم مکان‌یابی محل جدیدی برای پردازش پسماندهای تهران ۰۳ تیر ۱۳۹۹
معاون استاندار تهران تأکید کرد:

لزوم مکان‌یابی محل جدیدی برای پردازش پسماندهای تهران

معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه مجتمع آرادکوه در حال حاضر در نزدیکی بافت مسکونی قرار گرفته است، گفت: لازم است که مطالعه و مکان‌یابی مرکز پردازش جدیدی برای تهران انجام شود.