ضرورت چشیدن تلخی «شیرین سازی آب دریاها»! 20 آبان 1399

ضرورت چشیدن تلخی «شیرین سازی آب دریاها»!

«نوسانات اقلیمی» یکی از مشکلاتی است که امروزه، تمام دنیا با آن سر و کار دارد، ترسالی و خشکسالی در اکثر نقاط از جمله مسائلی است که در سراسر دنیا به دنبال ارائه راهکار مناسب با وضعیت اقلیمی موجود برای آن، هستند.

شیرین سازی آب، ثروت نهفته دریاها و منابع آبی 21 اردیبهشت 1399

شیرین سازی آب، ثروت نهفته دریاها و منابع آبی

اگرچه تا پیش از این شیرین سازی اب اقدامی گران قیمت برای دسترسی به آب بوده اما امروزه در صورت دسترسی به انرژی ارزان و آب های آزاد می توان از نعمت آب شیرین سالم با قیمت مناسب برخوردار شد.