بزرگترین گلخانه کشور در خراسان شمالی اجرایی می شود 07 خرداد 1399

بزرگترین گلخانه کشور در خراسان شمالی اجرایی می شود

عملیات اجرایی بزرگترین گلخانه کشور در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس توسط وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.

اعطای اعتبار برای حل مشکل سد در معرض خطر شیروان 08 آبان 1398

اعطای اعتبار برای حل مشکل سد در معرض خطر شیروان

اسماعیل نجار از رفع مشکل برای سدی در نزدیکی شیروان در استان خراسان شمالی خبر داد.