تاثیر مدیریت پایدار جنگل‌های شمال بر محیط زیست 03 خرداد 1399

تاثیر مدیریت پایدار جنگل‌های شمال بر محیط زیست

جنگل‌ها در طول زمان، پناهگاه، منابع غذای مواد ساختمانی و مواد اولیه‌ صنایع را برای مردم تهیه کرده‌اند، در سطح اساسی‌تر، جنگل‌ها خدمات اکوسیستم و زندگی روی کره‌ زمین را حفظ می‌کنند که نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تامین قسمتی از نیازهای گروه‌های انسانی برخوردار بوده و دارای جایگاه خاصی است که در توسعه اقتصادی–اجتماعی هر منطقه نقش بسزایی دارد.