به شیرازی ها اینترنتی سوخت رسانی می شود 12 خرداد 1399

به شیرازی ها اینترنتی سوخت رسانی می شود

سوخت‌رسانی اینترنتی با استفاده از نرم‌افزار پیدو در شهر شیراز به‌منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش رضایت‌مندی شهروندان فراهم شد.